समाजकार्य - अन्नदान

सर्वत्र ज्ञानदान, दिङीत वारी पूर्ण होईतो, चैतन्यधाम मध्ये रोजच चालू असलेले अन्नदान या सर्व प्रकारे समाजाच्या हिताची सदैव जपणूक करत भक्तिप्रेमाने महराजांची जीवनाची वाटचाल आज पंचाहत्तरी पूर्ण करीत आहे.